ภาพกิจกรรม

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ? 19

เทศบาลเมืองนครปฐม นำโดย นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มพิทักษ์ธรรม ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมอบให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งของช่วยเหลือประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ไก่สด ไข่สด น้ำดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการนี้เทศบาลเมืองนครปฐมขอขอบคุณ ท่านพันโทดร.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขต 1 และกลุ่มสันติธรรมที่ให้ความอนุเคราะห์ ไข่สดและน้ำดื่ม อีกทั้งขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดส์ จำกัด ร่วมมอบไก่สด ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนในครั้งนี้

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com