ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านนาสร้าง อปพร. อสม. ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2565 ณ บริเวณแปดแยก หน้าศูนย์ป้อมตำรวจนาสร้าง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com