ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th