รายงานการประชุม โครงการ "อบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริฯ" ครั้งที่ 1


รายงานการประชุม โครงการ "อบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/51/20201105041045.pdf

03/08/2020

236

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com