ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายนและประจำไตรมาศที่ 4

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th