รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2

 http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/8/20190606111537.pdf

26/10/2016

286

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th