การบริการประชาชนด้านงานประปา


การบริการประชาชนด้านงานประปา

http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/44/20181114032559.pdf

01/11/2018

229

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th