ดวงตราเทศบาลเมืองนครปฐม


     
สัญลักษณ์ดวงตราเทศบาลเมืองนครปฐม

         สัญลักษณ์ดวงตราเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นรูปวงกลม  ด้านขอบบนมีคำว่า “เทศบาลเมืองนครปฐม”  ด้านขอบล่างมีคำว่า  “ จังหวัดนครปฐม ”  และมีรูปมัดข้าวตรงด้านข้างทั้งสองด้าน  ซึ่งมัดข้าวแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  ภายในวงกลมมีรูปองค์พระปฐมเจดีย์  พระร่วงโรจนฤทธิ์  และโต๊ะจีน  โดยองค์พระปฐมเจดีย์แสดงให้เห็นถึงสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงอำเภอเมืองนครปฐม  ส่วนพระร่วงโรจนฤทธิ์  แสดงให้เห็นถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมเคารพนับถือศรัทธา  ส่วนโต๊ะจีน  แสดงให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมซึ่งมีอาชีพโต๊ะจีนเลื่องชื่อจำนวนมาก

----------------------------------------

26/10/2016

2556

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com