กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
นางเยาวนาท  วิริยะประสิทธิ์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
                              -ว่าง-                                                                                                                                -ว่าง-
            หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข                                                                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 

 

 

 

26/10/2016

2355

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th