ประกาศ ทม.นครปฐม เรื่อง การประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพสภาพในพื้นที่หน่วยงาน


ประกาศ ทม.นครปฐม 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพสภาพในพื้นที่หน่วยงาน 

25/03/2022

15

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com