รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


  • รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/53/20220512090417.pdf

  • วารสาร รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             http://www.npt.go.th/upload-files/uploadfile/53/20220426102842.pdf

26/10/2016

16

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com