ประกาศ ตามหาเจ้าของสุนัข


ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข หลุดมาอยู่บ้านเลขที่ 14/4 หมู่ที่ 10 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สามารถติดต่อได้ที่คุณ สุนิสา บรรเทิงสุข เบอร์โทรศัพท์ 0817451968

14/10/2021

253

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองนครปฐม 
117 หมู่ที่ 2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 267 751, 034 - 300974 - 5
เว็บไซต์ : www.npt.go.th

อีเมล์ : nakhonpathom117@gmail.com